Legionellabeheersplannen

De basis voor een effectief Legionellapreventiebeleid wordt gevormd door een risicoanalyse en beheersplan. Tijdens de risicoanalyse door BioLab wordt de totale drinkwaterinstallatie beoordeeld op risico op Legionellagroei. Belangrijk hierbij is dat de inventarisatie onder Kiwa BRL6010 certificering wordt verricht. De inventarisatie gebeurd door middel van visuele waarnemingen. De herkenning van verdachte punten geschiedt met behulp van checklisten, tekeningen en relevante documenten. Hierbij worden de voorschriften en werkwijzen gehanteerd zoals behandeld in de ISSO Publicatie 55.1 / 55.2, NEN 1006 en de Waterwerkbladen.

Op basis van de bevindingen uit de risicoanalyse wordt een technisch verbeteradvies uitgebracht en een beheersplan met logboek opgesteld. In dit document worden beheersmaatregelen voorgeschreven, die bij correcte uitvoer de kans op Legionellabesmetting minimaliseren. Voorbeelden van deze maatregelen zijn: wekelijks spoelen van weinig gebruikte tappunten, het verrichten van watertemperatuurmetingen. In het logboek dient de uitvoer van de maatregelen gedocumenteerd te worden. Bij een inspectie van het waterleidingbedrijf of het ministerie van ILT zal mede aan de hand van het logboek worden getoetst of de richtlijnen en eisen op het gebied van Legionellapreventie worden nageleefd.

De voordelen van een risicoanalyse en beheersplan Legionella:

  • De drinkwaterleiding voldoet aan de wettelijke eisen;
  • Indien er corrigerende maatregelen nodig zijn om Legionella groei te voorkomen wordt dit aangegeven.

Direct een offerte aanvragen

Of bel direct naar: +31(0)88 1900 900
Wilt u terug gebeld worden?
Wilt u terug gebeld worden?

Vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u op werkdagen zo spoedig mogelijk terug.